DERENCINOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Koncept "neprijateljskog borca" (enemy combatant") i međunarodno humanitarno pravo

Dr. sc. Davor Derenčinović, docent na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na osnovi kongresne Rezolucije o ovlaštenju za uporabu sile uključujući i oružanih snaga protiv terorista od 14. rujna 2001., predsjednik Bush je 13. studenog 2001. donio Naredbu o pritvaranju, postupku i suđenju strancima osumnjičenima za pripadnost međunarodnim terorističkim skupinama. Na osnovi te predsjedničke naredbe, ministru obrane dana je ovlast da zadrži svaku osobu za koju predsjednik SAD ima razlog vjerovati da je riječ o pripadniku Al-Qaide ili druge terorističke organizacije ili bilo kojoj drugoj osobi koja ugrožava nacionalnu sigurnost SAD. Osobe koje su zarobljene, na bojišnici u Afganistanu, ali i izvan područja aktivnih neprijateljstava, i kojima vlada SAD nije priznala status ratnih zarobljenika, zadržane su u svojstvu "neprijateljskog borca" te im je uskraćeno pravo da o osnovanosti njihova zadržavanja odluči kompetentni tribunal kao i sva druga prava koja proizlaze iz načela poštenog suđenja. U radu je izložena usporedna analiza koncepta "neprijateljskog borca" s kategorijom "neprivilegiranog borca" iz Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949. i njegova usuglašenost s osnovnim ustavnim i međunarodnopravnim jamstvima osobe slobode i sigurnosti, humanog postupanja i poštenog suđenja.

Ključne riječi: neprijateljski borac, neprivilegirani borac, ratni zarobljenik, međunarodno humanitarno pravo