GARASIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Obustava otvorenog stečajnog postupka kad stečajna masa ne pokriva njegove troškove

Mr. sc. Jasnica Garašić, asistentica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb

U ovom radu analizira se način sudskog postupanja i procesni položaj sudionika stečajnoga postupka se mora utvrditi postoje li pretpostavke za obustavu stečajnoga postupka jer stečajna masa ne pokriva njegove troškove. Izlažu se pravni učinci sudske odluke kojom se određuje takva obustava te navode pravni lijekovi koji se protiv nje mogu uložiti. U zaključku se iznosi mišljenje kako bi trebalo tumačiti pojedine zakonske norme koje uređuju institut obustave stečajnoga postupka stečajna masa ne pokriva njegove troškove te se iznose određeni prijedlozi de lege ferenda.

Ključne riječi: stečajni postupak, troškovi stečajnog postupka, nedostatnost stečajne mase, predujam troškova stečajnog postupka, obustava stečajnog postupka