MOROVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravni i ekonomski aspekti aspekti izbora tečajnog režima u tranzicijskim zemljama

Mr. sc. Helena Morović, asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb

Ovaj članak analizira problematiku izbora adekvatnog tečajnog režima za neku državu u određenom razdoblju. Istražuje se pravni okvir tog izbora i novele donesene novim Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci i Zakonom o deviznom poslovanju. Razmatra se kako tranzicijske ekonomije djeluju pod određenim tečajnim režimom te s kojim se sve problemima i posljedicama susreću prilikom pristupanja ERM II aranžmanu. Posljednjih godina praksa je pokazala kako nijedan oblik tečajne politike nije primjeren za neodređeni vremenski period, već zahtijeva adaptiranje novonastalim ekonomskim okolnostima i postavljenim ciljevima ekonomske politike.

Ključne riječi: tečaj, tranzicijske zemlje, središnja banka, monetarna politika