DUJSIN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Geoekonomski pogled na Hrvatsku: mobilizacijom protiv šokova globalizacije

Prof. dr. sc. Uroš Dujšin:

Ispitivanja javnog mišljenja pokazuju da raste nezadovoljstvo  javnosti zbog lošeg stanja hrvatske privrede. Ono opet proizlazi iz grešaka vlasti u upravljanju procesom tranzicije u tržišnu privredu kao i izlaganja šokovima globalizacije. Prvi dio rada opisuje što je krenulo pogrešnim putem u pogledu mjera vladine politike; drugi dio ukazuje na šest osnovnih pravaca akcije nužnih za vođenje politike koja neće sprečavati povezivanje sa globalnim tržištem, ali će poslužiti kao sredstvo ublažavanja vanjskih šokova. Autor zaključuje da je vođenje liberalne politike ključni ekonomski preduvjet za opstanak malih naroda i da mnoge male a bogate zemlje pružaju primjer kako se vanjski šokovi mogu uspješno prevladati i koji Hrvatska treba slijediti.

Ključne riječi: geoekonomija, globalizacija, konkurentnost, ekonomska politika