LAPAS:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
"Fragmentacija međunarodnog prava" – degeneracija ili evolucija

Doc. dr. sc. Davorin Lapaš:

Problem fragmentacije međunarodnog prava, danas posebice aktualan u radu Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno pravo, obrađuje se ovdje kroz dva aspekta: materijalnu i institucionalnu fragmentaciju. U smislu materijalne fragmentacije promatraju se pravni podsustavi međunarodnog prava, posebice njegovi self-contained režimi, te njihov odnos s međunarodnopravnim sustavom u cjelini, dok se u značenju institucionalne fragmentacije analizira proliferacija međunarodnih pravosudnih, ali i izvršnih tijela, kao i njihov međusobni odnos. Zaključak rada ide u smjeru promatranja fragmentacije kao prirodne razvojne faze svakog, pa tako i međunarodnopravnog sustava, uvjetovane razvojem društvenih odnosa u međunarodnoj zajednici.

Ključne riječi: fragmentacija, self-contained režimi, međunarodnopravni sustav, pravni podsustavi, pravne grane