RADIONOV-RADENKOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Gubitak prava na ograničenje odgovornosti prijevoznika u cestovnom prijevozu robe s osvrtom na sudsk

Doc. dr. sc. Nikoleta Radionov Radenković:

Institut ograničenja odštetne odgovornosti prijevoznika danas poznaju sva moderna transportna zakonodavstva, kao nužnu zaštitu prijevoznika i njegova gospodarskog interesa za obavljanjem usluga prijevoza robe. To će pokriće prijevoznik izgubiti u slučaju namjernog počinjenja štete ili ako postoji onaj stupanj nepažnje koji se prema pravu suda može izjednačiti s namjerom (čl. 29. CMR). Tumačenje te odredbe u sudskoj praksi izaziva velike probleme i dovodi do neujednačene prakse te rađa opasnim presedanima za prijevozničku djelatnost na čitavom prostoru primjene te konvencije. Hrvatska uopće nema propisa o tom iznimno važnom pitanju, jer ih je ukinula (čini se) bez namjere ponovnog uređenja tog pitanja nekim novim propisom.

Ključne riječi: cestovni prijevoz, prijevoznik, CMR, odgovornost za štetu, ograničenje odgovornosti, neograničena odgovornost