TURKALJ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prilagodba hrvatskog pravosuđa i unutarnjih poslova u procesu pregovora za punopravno članstvo u Eur

Mr. sc. Kristian Turkalj:

U kontekstu formalnog otvaranja pregovara Republike Hrvatske s Europskom unijom o punopravnom članstvu u EU, autor analizira izazove s kojima će se RH suočiti na području pravosuđa i unutarnjih poslova tijekom pregovaračkog procesa. Pravosuđe i unutarnji poslovi spadaju među najsloženija područja za pregovaranje te su pregovori o tom poglavlju u pravilu trajali zaključeni tek na kraju pregovora. U članku se ističe da nije dovoljno pregovorima pristupiti samo analizom pozitivnog zakonodavstva EU, već da je također važno proučiti povijest nastanka europske dimenzije pravosuđa i unutarnjih poslova te percipirati njegov daljnji razvoj,  kako će se sami pregovori odvijati u kontekstu dosadašnjih političkih odnosa između RH i EU. U članku se ujedno ukratko prikazuje razvoj formalnih veza i njihova utjecaja na budući proces. Najvažniji dio rada posvećen je proceduralnim aspektima pregovaračkog procesa te objašnjavanju različitih faza kroz koje će pregovori prolaziti. Također, u članku se daju naznake najvažnijih izazova s kojima će se RH na području pravosuđa i unutarnjih poslova morati suočiti te u kojima će morati postići značajan napredak kako bi dostigla europske standarde. Kao politički tu se posebice izdvajaju reforma pravosuđa i borba protiv korupcije. Umjesto zaključka autor uspoređuje predstojeće hrvatske pregovore s onima država koje su nedavno ušle u EU. 

Ključne riječi: Europska unija, pristupni pregovori, pravosuđe i unutarnji poslovi, pravo Europske unije