APOSTOLOVA-MARSAVELSKI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Rimska Tutela Mulierum u opisima klasika

Dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb

Autorica analizira raspoloživa vrela o izvornom obliku ove ustanove i njezinim kasnijim oblicima, kao i stanovite kontroverzije u izvorima te neke, po njezinom mišljenju neutemeljena tumačenja izvornog karaktera tutelae mulierum. Simultano zakonsko dokinuće tutelae legitimae i donošenje S.C. Velleianum otkrivaju motive tog senatskog zaključka, koje su, po mišljenju autorice, usko vezane za odredbe legis Claudiae de tutelis te autorica smatra da se tim senatskim zaključkom nastojalo nadomjestiti svedenu na golu formu tutorovu auctoritas interpositio.

Ključne riječi: tutela mulierum, rimsko pravo, pravni položaj žene