HLACA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Rastava braka

Dr. sc. Nenad Hlača, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

Rastava braka je promjena statusa bračnih drugova na temelju sudske odluke kojom bračni drugovi više nisu dužni živjeti zajedno. Bitna razlika u pravnim sadržajima presude o rastavi i presude o razvodu braka jest činjenica da pri donošenju presude o rastavi braka ne dolazi do prestanka braka. U radu se institut rastave braka analizira prema povijesnim izvorima i u usporednom zakonodavstvu. Upozorava se na sadržaje  Uredbe Bruxelles II (br.1347/2000.) koja za zemlje članice Europske unije propisuje obvezatno priznavanje statusnih presuda donesenih u bračnim sporovima taksativno  navodeći: presudu o razvodu braka, presudu o rastavi braka i presudu o poništaju braka.

Ključne riječi: brak, rastava braka, bračni sporovi