HRABAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Marginalije uz proturječnosti i pravne praznine pojedinih obiteljskopravnih instituta

Dr. sc. Dubravka Hrabar, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb

Promjena obiteljskog zakonodavstva donijela je poneke novine i poboljšanja, no uslijedili su i propusti koji imaju značenje pravnih praznina i proturječnosti. Spornim se smatraju proširene mogućnosti promjene prezimena prilikom sklapanja braka, pravni status pojedinih subjekata obiteljskopravnih odnosa te pretpostavke odnosno učinci tradicionalnih životnih zajednica s obzirom na njihove novije oblike. U radu se prikazuju poredbena rješenja europskih država, ponekad primjerenija, a nerijetko i neprimjenjiva za našu pravnu zbilju.

Ključne riječi: prezime bračnih drugova,  podrijetlo djeteta, brak, izvanbračna zajednica, istospolna zajednica, ravnopravnost, diskriminacija, dobrobit djeteta