JAKOVAC-LOZIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Susreti i druženja djeteta s odvojenim roditeljem u presudama Europskog suda za ljudska prava

Dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić, profesor Pravnog fakulteta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split

Autorica u radu analizira četiri presuda Europskog suda za ljudska prava u kojima se odlučuje o susretima i druženjima djeteta s odvojenim roditeljem. U glavnini slučajeva Sud je zauzeo stajalište da je povrijeđeno pravo na poštovanje obiteljskog života (čl. 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda).

Autorica preispituje argumente koje Europski sud iznosi à propos poimanja obiteljskog života i opravdanosti miješanja u obiteljski život s naglaskom na pitanjima   pristupa roditelja djetetu i kontakata djeteta s odvojenim roditeljem (tj. je li miješanje učinjeno u suglasnosti s nacionalnim zakonima, ima li ono legitimni cilj i  je li nužno u demokratskom društvu). U svezi s tim, preispituje jesu li brak i kohabitacija uopće nužni za uživanje prava na poštovanje obiteljskog života te, posljedično, kakav je položaj djece koja su plod takvih zajednica glede susreta i druženja. Analizirajući argumentaciju Europskog suda u tim odlukama, autorica upućuje i na poredbenopravna rješenja koja se tiču roditeljske skrbi te na prava na susrete i druženja djeteta s odvojenim roditeljem.

Ključne riječi: obiteljski život, susreti i druženja djeteta s odvojenim roditeljem, Europski sud za ljudska prava