JARAMAZ-RESKUSIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Lex Iulia de adulteriis coercendis: pojam, optužba i represija preljuba

Dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14,  Zagreb

Na temelju relevantnih pravnihlklkl i  nepravnih vrela, autorica u radu nastoji izložiti prvu, zakonski reguliranu, fazu javne kaznene represije preljuba, rekonstruirajući pritom tri stupa Augustova zakona de adulteriis coercendis (18/17. g. pr. n. e.). Najprije pokušava odrediti izvorni pojam odnosno kaznenopravni sadržaj djela te ustvrđuje da je adulterium obuhvaćao samo izvanbračne spolne odnose časne udane žene, izuzimajući ropkinje i brojne slobodne žene obeščašćenog društvenog sloja. U drugom dijelu rada prikazuje postupovna pravila koja se odnose na privilegiranu optužbu muža ili oca, s jedne strane, te na optužbu koju može podići bilo koji rimski građanin, s druge. U trećem dijelu rada autorica opisuje specifičnosti augustovske represije preljuba: fiksnu zakonsku kaznu mješovitog sadržaja (relegacija na otoke i konfiskacija dijela imovine osuđenika) te zakonom dopušteno pravo oca odnosno muža na nekažnjivo ubojstvo - obaju odnosno samo muškog - sudionika kaznenog djela preljuba.

Ključne riječi: lex Iulia de adulteriis coercendis, adulterium, ius accusandi, poena adulterii, ius occidendi, August, rimsko kazneno pravo