KACER:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
(Izvan)bračna stečevina i zemljišne knjige – neka pitanja i dvojbe

Prof. dr. sc. Hrvoje Kačer, profesor Pravnog fakulteta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split

U ovom tekstu autor se bavi sukobom dvaju vrlo važnih pravnih načela u hrvatskom pozitivnom pravu. Riječ je o načelu nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet s jedne strane i načelu povjerenja u zemljišnu knjigu s druge strane, u slučajevima kad jedan od suvlasnika u bračnoj stečevini neovlašteno raspolaže u korist trećeg poštenog stjecatelja koji poslu pristupa polazeći od povjerenja u zemljišnu knjigu. Po naravi stvari nije moguć kompromis, nego davanje prednosti jednom načelu isključuje primjenu drugog. U toj situaciji autor apsolutno daje prednost načelu povjerenja u zemljišnu knjigu, upućujući pri tome na poželjne promjene de lege ferenda, posebno u svezi sa zaštitom onoga suvlasnika bračne stečevine koji je u tim situacijama oštećen.

Ključne riječi: suvlasništvo, brak, bračna stečevina, bračna zajednica, izvanbračna zajednica, pravna načela