KORAC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ljudska prava i pravno uređenje istospolnih zajednica u domaćem zakonodavstvu

Dr. sc. Aleksandra Korać, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb

Predmet ovoga rada je smještaj pravnog uređenja istospolnih zajednica unutar sustava ljudskih prava, osobito građanskih i političkih, prema europskim standardima koji prava osoba istospolne orijentacije uređuju na međunarodnoj razini. Osobito su izloženi zahtjevi prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Povelji ljudskih prava Europske unije.

Analiza pokazuje da je sloboda države relativno velika te da ne postoje međunarodne obveze da neka država predvidi pravne učinke istospolnih zajednica.

Drugi dio rada prikaz je pravnog uređenja istospolnih zajednica u Republici Hrvatskoj, kritika ponuđenih pravnih rješenja, te upozorenje zakonodavcu da mora odrediti obiteljsku politiku s obzirom na vrijednosti koje želi štititi, osobito s obzirom na obitelj i djecu.

Ključne riječi: ljudska prava, istospolna orijentacija, istospolna zajednica, diskriminacija, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Povelja ljudskih prava Europske unije