KORAC2:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Zastupanje djece u sklapanju pravnih poslova – teorijsko promišljanje i primjer iz bankarskog posl

Dr. sc. Aleksandra Korać, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb 

U novo hrvatsko obiteljsko pravo uvedena je od 1998. godine ustanova zajedničke roditeljske skrbi za djecu, bez obzira na to žive li roditelji zajedno ili odvojeno. Ta je novina značila viši standard u odnosima roditelja i djece, osobito u području skrbi za osobne djetetove potrebe. Međutim, roditeljska skrb sadržava i dužnost i pravo roditelja da zastupaju svoju djecu u pravnim poslovima, pa i u pravnom području koncepcija zajedničke roditeljske skrbi proizvodi pravne učinke. U radu se iznosi stajalište da je riječ o skupnom (zajedničkom) zastupanju, koje nije podrobnije uređeno odredbama obiteljskog prava i da postoji neusklađenost obiteljskog, obveznog i javnobilježničkog prava te se upozorava na moguće propuste do kojih može dovesti povreda obiteljskih pravila o zastupanju.

U drugom dijelu rada problem se oslikava primjerom iz bankarskog poslovanja, osobito pretpostavkama za raspolaganje novčanim sredstvima na bankovnim računima maloljetnika te raspolaganjem pravima iz stambene štednje.

Konačno, nude se rješenja de lege ferenda koja bi mogla popuniti pravne praznine i olakšati tumačenje.

Ključne riječi: roditeljska skrb, zastupanje, pravni poslovi, roditelji, djeca, imovinski interesi djece, centar za socijalnu skrb, javnobilježnički akt,  bankarsko poslovanje