MAJSTOROVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Zaruke i miraz kao neregulirani instituti suvremenog obiteljskog prava

Mr. sc. Irena Majstorović, asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb

Mnogobrojni instituti tijekom pravne povijesti prelaze put od običaja, reguliranosti, preko iscrpne uređenosti, sve do ponovnog statusa običaja. Takav je krug u hrvatskom pravu završen i za zaruke i miraz. Premda pravno nisu regulirani već pedesetak godina, zaruke i miraz još uvijek postoje u praksi i u svijesti građana. Ne zalažući se za njihovo ponovno pravno reguliranje, autorica smatra da poznavanje povijesnog razvoja instituta olakšava razloge suvremenog uređenja te da pravna znanost treba nastojati razriješiti dvojbe koje bi se ipak mogle pojaviti, kao posljedica neusklađenosti tradicionalnog i pravnog poimanja instituta.

Ključne riječi: zaruke, miraz, obiteljsko pravo