MARGETIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Brak na bosanski način ("si sibi placuit")

Akademik Lujo Margetić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

Autor raščlanjuje bitna obilježja raskidivoga braka u srednjovjekovnoj Bosni, istražuje njegovo porijeklo, utvrđuje da taj brak treba povezati s rimskim pravom te ispituje razloge zbog kojih se on zadržao u Bosni.

Ključne riječi: brak na bosanski način, raskid braka, srednji vijek