MILAS:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nasilje u obitelji

Mr. sc. Ivana Milas, asistentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb

Donošenjem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji 2003. godine učinjen je važan korak naprijed glede mogućnosti sankcioniranja nasilničkog ponašanja u obitelji u Republici Hrvatskoj. Tim zakonom daju se jasniji odgovori na dotada česte dileme o tome koja su ponašanja nasilje te tko se uopće smatra članom obitelji. Prekršajnopravne sankcije za zaštitu od nasilja u obitelji, osim novčane kazne i kazne zatvora, jesu i zaštitne mjere kojima je svrha spriječiti nasilje u obitelji, zaštititi osobe izložene tom nasilju te otkloniti okolnosti koje bi mogle dovesti do počinjenja novog prekršaja. Kvalitetna rješenja tog zakona, ali i njegovi nedostaci, usporedba s pojedinim komparativnim rješenjima, posebice ciparskog Zakona o prevenciji nasilja u obitelji i zaštiti žrtava nasilja, te kratak pregled međunarodnih dokumenata kojima je cilj prevencija i zaštita žrtava nasilja u obitelji te obiteljskopravne mjere za zaštitu osobnih interesa djeteta tema su ovoga rada.

Ključne riječi: nasilje u obitelji, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, zaštitne mjere, obiteljskopravne mjere za zaštitu osobnih interesa djece