RESETAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prestanak uzdržavanja bračnih i izvanbračnih drugova te partnera u istospolnim zajednicama

Mr. sc. Branka Rešetar, asistentica Pravnog fakulteta u Osijeku, Radićeva 13, Osijek

Odredbe o prestanku uzdržavanja između bračnih i izvanbračnih drugova Obiteljskog zakona iz 1998. g. nisu bile dovoljno jasne, pa je trenutak prestanka bio široko odrediv, tako da ga je sudska praksa određivala više po načelu pravednosti nego po načelu zakonitosti. Nove su odredbe o prestanku uzdržavanja određenije i sudu nameću dužnost dodatnih činjeničnih utvrđivanja u sudskom postupku, od kojih će, osim osnovanosti zahtjeva za prestanak uzdržavanja, ovisiti i trenutak njegova prestanka. Stoga rad sadržava usporedbu starog zakonskog rješenja s novim i pojašnjenje razloga koji su doveli do izmjene odredaba o prestanku uzdržavanja između bračnih i izvanbračnih drugova. Autorica ujedno prikazuje i uspoređuje prestanak uzdržavanja bračnih drugova u poredbenim europskim sustavima.

Ključne riječi: prestanak uzdržavanja, bračni i izvanbračni drugovi, ex lege, sudska odluka, pravni učinak presude