UZELAC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Efikasnost pravosuđa u europskom kontekstu: usporedba funkcioniranja europskih pravosudnih sustava

Dr. sc. Alan Uzelac, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb

Rad se bavi pitanjem o tome može li se objektivno, empirijskim metodama, uspoređivati europske pravosudne sustave s obzirom na stupanj djelotvornosti pravne zaštite. Glavni dio posvećen je rezultatima i analizi prvog sveobuhvatnog pokušaja da se provede evaluacija pravosudnih sustava koje je provela Europska komisija za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) na temelju podataka prikupljenih iz 40 zemalja Vijeća Europe. Analizom se pokazuje da je usporedba europskih pravosudnih sustava po pojedinim ključnim indikatorima danas moguća, štoviše nužna, no da ju otežava nedostatak opće metodologije, definicija i nekih ključnih podataka, posebno s obzirom na trajanje sudskih postupaka.

Ključne riječi: efikasnost pravosuđa, Vijeće Europe, sudske statistike, komparativno procesno pravo