ZUPANCIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nova ureditev varstva in vzgoje otroka, izvrševanja roditeljske pravice ter otrokovih stikov v slove

Prof. dr. Karel Zupančič, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana

S spremembami Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v letih 2001 in 2004 je prešla pristojnost  za odločanje o varstvu in vzgoji otrok in o otrokovih stikih od socialnega varstva (centrov za socialno delo) na sodišča. Težišče novele 2004 je bila reforma ureditve otrokovih stikov, posegla pa se je tudi v nekatera druga pravila razmerja med starši in otroki. Po novem je imetnik pravice do stikov tudi - in predvsem - otrok; njegova konkretna korist je najvišje, odločilno merilo za vse odločitve o pravici do stikov. Ker je pravica do otrokovih stikov v nujni povezanosti s pravico do varstva in vzgoje otroka in v odvisnosti od nje, je bilo treba spremeniti tudi ureditev varstva in vzgoje otroka in izvrševanja roditeljske pravice nasploh.

Ključne besede: otrokova korist, otrokovi stiki, skupno varstvo in vzgoja (joint custody), otrokovo mnenje, otrokov zaupnik, izvrševanje roditeljske pravice, pristojnost sodišč.