GALLI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Put do novog protokola o eksplozivnim ostacima rata

Toma Galli

Krajem 2003. usvojen je V. protokol uz Konvenciju o konvencionalnom oružju (CCW) kojim se uređuje problem eksplozivnih ostataka rata. Tim protokolom okrunjeni su dotadašnji diplomatski i vojni napori pojedinaca, nevladinih udruga, međunarodnih organizacija i vlada usmjereni ukidanju ili barem ograničavanju opasnosti od eksplozivnih ostataka rata. Protokolom se države stranke obvezuju ukloniti sve buduće eksplozivne ostatke rata s područja pod njihovom kontrolom, pružiti međusobnu pomoć, evidentirati podatke o eksplozivnim napravama i međusobno ih razmijeniti te poduzeti sve raspoložive mjere kako bi se zaštitilo civilno stanovništvo. Iako je Protokol korak bez presedana na planu međunarodnog ugovornog prava kad je riječ o eksplozivnim ostacima rata, on ipak, nekim svojim nedostacima, otvara mnoga pitanja i nedoumice.

Ključne riječi: eksplozivni ostaci rata, protupješačke mine, V. protokol, nediskriminatorni učinci oružja