PODOLNJAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Stvaranje europskog ustava kao "kvaziustavni trenutak"

Dr. sc. Robert Podolnjak

U ovom radu autor analizira stvaranje Europskog ustava sa stajališta teorije ustavnih trenutaka kao i njoj sukladne teorije koja želi dokazati da je vremenski element u ustavotvorstvu od krucijalnog značenja, odnosno da postoje određena razdoblja u političkom razvitku jednoga društva kada je ono zrelo upustiti se u proces donošenja ustava. Autor pokazuje da se stvaranje Europskog ustava nije odvijalo u klasičnom ustavnom trenutku, ali se proširenje Europske unije na deset novih država članica moglo u javnosti prikazati kao povoljan ustavni trenutak za proces europskoga ustavotvorstva. Proširenje EU promatra se u ovom radu kao najvažniji motiv stvaranja Europskog ustava, ponajprije u dijelu institucionalnih promjena i sustava odlučivanja. Najvažnije institucionalne promjene - uvođenje trajnog umjesto rotirajućeg predsjedništva Europskog vijeća i smanjenje broja članova Europske komisije te važne promjene u sustavu odlučivanja Vijeća ministara - prema mišljenju autora poduzete su kako bi se promijenila "ustavna pravila igre" prije no što novih 10 država članica postanu punopravni sudionici u procesu izmjena konstitutivnih ugovora EU.

Ključne riječi: Konvencija o budućnosti Europe, Philadelphijska konvencija, Europska unija, ustav, ustavni trenutak