RADIONOV-RADENKOVIC, POPOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Liberalizacija željezničkog prometa i državne potpore u željeznicama

Doc. dr. sc. Nikoleta Radionov Radenković, mr. sc. Nikola Popović

U radu se obrađuje problematika liberalizacije tržišta željezničkih usluga i državnih potpora željeznici nakon stupanja na snagu Zakona o željeznici 1. siječnja 2006. Prvi dio rada posvećen je razvoju Zajedničke transportne politike u EU i pravne stečevine u željezničkom prometu. Prikazuje se restrukturiranje željezničkog poduzetništva po modelu podjele upravljanja infrastrukturom od pružanja prijevoznih usluga, čime se omogućuje stvaranje jedinstvenog tržišta EU u tom sektoru te potiče financijska konsolidacija i rentabilno poslovanje tog - gubicima opterećenog - sektora. U drugom dijelu rada opisuje se sustav pravila o državnim potporama u EU i RH, s posebnim osvrtom na kopneni prijevoz, napose željeznički. Objašnjava se pojam horizontalnih i regionalnih potpora te se daju praktični primjeri primjene tih propisa na slučajeve dopuštenih  i nedopuštenih potpora željeznicama u EU.

Ključne riječi: državne potpore, subvencije, željeznica, liberalizacija, europsko pravo, jedinstveno tržište EU, Hrvatske željeznice, prijevoz, infrastruktura, tržišno natjecanje