SAJKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Hrvatsko međunarodno arbitražno pravo – miscelanea

Prof. dr. sc. Krešimir Sajko

Hrvatski izvori međunarodnog arbitražnog prava su unutrašnji zakoni i međunarodni ugovori koji su obavljeni i na snazi, s tim da su međunarodni ugovori  po Ustavu Republike Hrvatske po pravnoj snazi ispred zakona. Uz ukazivanje na genezu hrvatskog arbitražnog prava, pisac utvrđuje postojeće pravne izvore pri čemu poklanja znatnu pažnju analizi Pravilnika o arbitraži pri stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore ( Zagrebačka pravila ) iz 2002.

U članku se potom obrađuju dvije teme, prvenstveno sa stanovišta hrvatskog prava: prvo razna pitanja određivanja i granica arbitrabilnosti, a potom, određivanje mjerodavnog prava za   suštinu arbitražnog spora.

Pisac analizira objektivnu arbitrabilnost na osnovi odredbe  Zakona o arbitraži iz 2001., po kojoj stranke mogu ugovoriti domaću arbitražu, tj. čije je mjesto na području Hrvatske, za rješavanje sporova o pravima kojima mogu slobodno raspolagati. Navodi izabrane pravne materije koje ispunjavaju navedenu pretpostavku, kao npr. sporove iz prava intelektualnog vlasništva, kartelnog i stečajnog prava. Daje uz to odgovore na pitanja o mjerodavnom prava za utvrđivanje arbitralnosti po Zakonu o arbitraži i određenim međunarodnim ugovorima; uglavnom se upućuje na primjenu legis fori.

Subjektivna arbitrabilnost ocjenjuje se po hrvatskom unutrašnjem pravu i po međunarodnim ugovorima, što se tiče fizičkih osoba, po njezinoj legis patriae, a pravnih osoba, po pravu države u kojoj su osnovana. Pravne osobe javnog prava, npr. države, ako su stranke arbitražnog ugovora, ne mogu se pozivati na imunitet pred državnim sudovima u postupcima vezanim zu arbitražni postupak, no otvoreno je pitanje mogućnosti njihovog pozivanja na imunitet u ovršnom postupku.

Pisac potom analiza načine određivanje mjerodavnog prava za bit arbitražnog spora, uspoređujući hrvatska i poredbena pravna rješenja.

Zaključno pisac utvrđuje da analizirana rješenja ukazuju na znatnu podudarnost hrvatskog međunarodnog arbitražnog prava s  UNCITRAL model zakonom o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži iz 1985. i s mnogim modernim poredbenim zakonskim rješenjima.

Ključne riječi : Hrvatsko međunarodno arbitražno pravo, zakonski i konvencijski izvori prava, objektivna i subjektivna arbitrabilnost, mjerodavno pravo za arbitražnog spora.