SIMONOVIC, TURKOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravna regulacija kloniranja u nas i u svijetu

Dr. sc. Dubravka Šimonović, prof. dr. sc. Ksenija Turković

U ovom članku razmatramo etičke i prave probleme kloniranja te pravnu regulaciju kloniranja na međunarodnoj, regionalnoj (europskoj: Vijeće Europe i Europska unija) i nacionalnoj razini kako bismo utvrdili  etičko-pravni okvir kojim bi se valjalo rukovoditi u reguliranju ove problematike u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi: kloniranje, reproduktivno kloniranje, terapeutsko kloniranje, ljudski genom, genetski inženjering, pravna arbitraža, etički aspekti kloniranja, pravna regulacija kloniranja, Deklaracija o ljudskom kloniranju, EU i kloniranje, Vijeće Europe i kloniranje, UNESCO – Deklaracija o ljudskom genomu, kazneno djelo kloniranja