STOJKOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Zakonska regulativa Europske unije u domeni tržišta električne energije, s osvrtom na integraciju re

Dr. sc. Vesna Stojković

U području Europske unije potpuna liberalizacija i otvaranje tržišta električne energije u završnoj su fazi. Od 1. srpnja 2007. svaki potrošač električne energije na razini EU imat će potpune slobodan pristup tome tržištu te mogućnost izabrati vlastitog dobavljača na tom tržištu, što uključuje i kućanstva.

Osnivanje tržišta započelo je usvajanjem Direktive 96/92/EC  u prosincu 1996. te nastavljeno i ojačano Direktivom 2003/54/EC  u lipnju 2003. godine, koja je zamijenila prethodnu. Industrije električne energije u državama jugoistočne Europe u prvoj su fazi tog obveznog procesa, ispunjenje kojeg je značajan korak na dugom putu prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Usklađivanje cjelokupne njihove pravne regulative s regulativom EU značajan je proces, a usklađivanje regulative u sektoru električne energije s Direktivom 2003/54/EC samo je jedan njegov dio.

Prvi korak u tom smislu u Republici Makedoniji učinjen je 26. lipnja 2003. usvajanjem novog Zakona o električnoj energiji. Taj se zakon temelji na Direktivi 96/92/EC te je ocijenjen kao vrlo dobar. Istoga je dana na razini Unije nova Direktiva 2003/54/EC zamijenila prethodnu, no razlike nisu supstancijalne.

U ovom radu nastojali smo prikazati stanje na ovom području u Europskoj uniji i stanje tih procesa u jugoistočnoj Europi. Razmatranje problema osobito je značajno imali se u vidu da će ekonomski sektor dobave električne energije biti prvi koji će biti uključen u tržište Europske unije.

Ključne riječi: deregulacija, električna energija, Zakon o električnoj energiji, otvoreno tržište, tržišno natjecanje