ALINCIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Medicinski pomognuta oplodnja i obiteljskopravni sukobi interesa

Prof. em. Mira Alinčić


U Hrvatskoj se već dulje od jednog desetljeća rade nacrti novih propisa o postupcima medicinski pomognute oplodnje i u javnosti se s tim u vezi povremeno javljaju različiti prijedlozi i suprotstavljena mišljenja o njihovoj vrijednosti.

Središnja tema članka je analiza uređenja pravnog statusa djece koja su začeta i rođena nakon postupka medicinski pomognute oplodnje kad je relevantno kojem se krugu osoba priznaje pravo na medicinsku pomoć, kako su regulirane vrste medicinskih postupaka u pogledu podrijetla, darivanja i pohrane spolnih stanica koje se mogu koristiti za oplodnju/začeće i sl.

Razmatra se zaštita interesa djece s obzirom na pojedine zahtjeve iz obvezujućih međunarodnih instrumenata o ljudskim pravima. Primjeri obiteljskopravnih sukoba interesa povezani su s pravom odraslih na sklapanje braka i osnivanje obitelji (koje jamči Europska konvencija o ljudskim pravima) na jednoj strani, dok je na strani djeteta bitno načelo prednosti najboljeg djetetova interesa, djetetovo pravo na saznanja o vlastitu podrijetlu i dr. (Konvencija UN o pravima djeteta).

Ključne riječi: medicinski pomognuta oplodnja, sporovi o podrijetlu djeteta, prednost najboljem djetetovu interesu