MARIN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ugovorna odgovornost prijevoznika u unutarnjoj plovidbi

Doc. dr. sc. Jasenko Marin

U radu se sustavno obrađuje materija pravnog uređenja ugovorne odgovornosti prijevoznika u unutarnjoj plovidbi. Proučavaju se interni i međunarodni izvori prava koji uređuju to pitanje. Najprije se analizira odgovornost prijevoznika za štete na teretu, potom za štete zbog smrti i tjelesne ozljede putnika te za štete na prtljazi. Autor zaključuje da između hrvatskih internih i međunarodnih izvora prava postoje znatne razlike u uređenju odgovornosti prijevoznika u unutarnjoj plovidbi za štete na teretu. Predlaže njihovo usklađivanje izmjenama i dopunama relevantnog zakonskog propisa – Zakona o plovidbi unutarnjim vodama. Zalaže se za ravnopravan pravni položaj putnika u pomorskoj i unutarnjoj plovidbi, osobito u pravu na naknadu štete zbog smrti i tjelesne ozljede za koju je odgovoran prijevoznik.

Ključne riječi: unutarnja plovidba, odgovornost prijevoznika, prijevoz tereta, prijevoz putnika i prtljage