GOLDNER LANG:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
PRAVA ULASKA I BORAVKA DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA U HRVATSKOJ U KONTEKSTU PRIBLIŽAVANJA EUROPKOJ UNIJI

Doc. dr. sc. Iris Goldner Lang


Jedno od područja usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske acquis communautaire svakako su i pitanja ulaska i boravka državljana trećih država na teritoriju Hrvatske. Tom se problematikom bavi ovaj rad, pristupajući joj iz perspektive njezinih pravnih, političkih i praktičnih implikacija, a ne analizom samog tehničkog procesa usklađivanja. Posebno težište analize stavljeno je na izazove i probleme koji se javljaju prilikom harmonizacije tog područja s pravnom stečevinom, stavljajući navedenu problematiku u kontekst migracijske politike i prava državljana trećih država u Europskoj uniji. Uz uvodni dio i zaključak, rad obuhvaća šest tematskih cjelina. U prvom se dijelu bavi problematikom privremenog, a u drugom dijelu stalnog boravka, općenito. Slijedi analiza pristupa i boravka državljana trećih država u posebne svrhe: zapošljavanja i samozapošljavanja te studiranja. U petom se dijelu razmatra problematika spajanja obitelji, dok se u završnom poglavlju rad bavi pitanjima vezanim uz zabranu diskriminacije i integraciju državljana trećih država koji zakonito borave na teritoriju Republike Hrvatske.

Ključne riječi: državljani trećih država, privremeni boravak, stalni boravak, zapošljavanje, samozapošljavanje, studiranje, spajanje obitelji, zabrana diskrimincije, integracija