JAKOVAC LOZIC, VETMA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
SEKSUALNA ORIJENTACIJA POSVOJITELJA I NAJBOLJI INTERES DJETETA

Prof. dr. sc. Dijana Jakovac Lozić
Ines Vetma.

Poštovanje ljudskih prava započinje načinom kojim svako društvo posebno tretira svoju djecu. Razmatrajući kompleksnost standarda najbolji interes djeteta, autorice prosuđuju koliko je pretpostavka seksualne orijentacije potencijalnih posvojitelja (in)kompatibilna smislu i sadržaju navedenog pojma.

U tu svrhu u radu su prikazana poredbenopravna rješenja pojedinih država, a analizira se i jedan od rijetkih slučajeva na tu temu o kojem je rješavao Europski sud za ljudska prava (Fretté v. France, 2002.). Rad sadržava i kritički osvrt na pitanje pristupa pojedinih država ali i Europskog suda za ljudska prava tumačenju načela nediskriminacije glede seksualne orijentacije (posvojitelja) te odnosu tog načela s načelom najboljeg interesa djeteta (posvojenika).

Ključne riječi: aktivna adoptivna sposobnost, homoseksualac-posvojitelj, najbolji interes djeteta, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Europski sud za ljudska prava