MATULIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Kritička evaluacija vrijednosne supstancije pravne regulacije takozvane medicinski potpomognute oplo

Doc. dr. sc. Tonči Matulić

Autor iznosi kritičku evaluaciju vrijednosne supstancije pravne regulacije takozvane medicinski potpomognute oplodnje za hrvatsko društvo. Tekst je podijeljen u pet zasebnih, ali misaono međuovisnih, dijelova koji pobliže kritički analiziraju neke argumente pro, pritajeni sukob interesa, vrijednosne kontradikcije, „kapitulaciju“ prava usred revolucioniranja etike, vrijednosnu supstanciju pravne regulacije koja se sastoji od prigodne i stoga nedovršene vrijednosne evaluacije statusa ljudskog embrija, bračne ustanove i primata dobrobiti djeteta, autonomije medicine i slobode znanstvenog istraživanja. Za polazište svojih promišljanja autor uzima neke javne argumente, zatim neke civilizacijske pojave koje su izrasle iz modernih kulturnih metamorfoza, a to sve zajedno pridonosi maskiranju vrijednosne biti takozvane medicinski potpomognute oplodnje ili tu istu bit relativizira na način obezvrjeđivanja bitnih vrijednosti koje su tu u igri. Upravo skretanje pozornosti na te bitne vrijednosti čini sukus vrijednosne supstancije koja bi trebala stajati u temeljima pravnoga propisa za takozvanu medicinski potpomognutu oplodnju.

Ključne riječi: medicinski potpomognuta oplodnja, etika, pravo, sukob interesa, status ljudskog embrija, pravo na život, dobrobit djeteta, brak, autonomija, sloboda