MIJATOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
SUSTAV SOCIJALNOG OSIGURANJA I PROBLEMI NJEGOVA FINANCIRANJA

Doc. dr. sc. Nikola Mijatović


Predmet obrade sustav je socijalnog osiguranja u razvijenim državama. Zasebno se obrađuju dva njegova glavna podsustava - sustav mirovinskog osiguranja i sustav zdravstvenog osiguranja. Zatim se ukazuje na prednosti i nedostatke javnog i privatnog sustava socijalnog osiguranja. Zadnji dio rada posvećen je problemima financiranja socijalnog osiguranja u razvijenim državama, te se objašnjavaju dva osnovna načina njegova financiranja – sustav međugeneracijske solidarnosti i sustav kapitalizirane štednje.

Ključne riječi: socijalno osiguranje, mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, privatno socijalno osiguranje, sustav kapitalizirane štednje