MILADIN, MARKOVINOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pljenidba kreditnih zahtjeva po bankarskim računima

Doc.dr. sc. Petar Miladin
Dr. sc. Hrvoje Markovinović


Raspravlja se o pljenidbi i prijenosu ovršenikovih kreditnih zahtjeva po bankarskom računu. Postavljaju se pravila o utjecaju pljenidbe i prijenosa kreditnih zahtjeva po bankarskom računu na privatnopravni odnos banke i ovršenika. Istražuje se poslovna praksa kontokorentnog kreditiranja. Utvrđuje se pravna priroda kreditnih zahtjeva po bankarskom računu. Zauzimaju se stajališta o pljenidbi i prijenosu zahtjeva s naslova dispozicijskih kredita te zahtjeva s naslova nedopuštenih prekoračenja po bankarskom računu. Posebno se tumači pravna priroda ovršenikova prava pozvati banku da isplati kredit. Iznose se i stajališta o pljenidbi ovršenikovih kreditnih zahtjeva općenito, neovisno o kontokorentnom odnosu ovršenika i banke. Zaključuje se da ovršno pravo glede pljenidbe i prijenosa kreditnih zahtjeva uvažava kontokorentni odnosno žirougovorni odnos između ovršenika kao imatelja računa i banke. Tumače se posljedice kršenja blokade bankarskih računa vezano uz pljenidbu kreditnih zahtjeva po bankarskom računu. Daju se prijedlozi ovrhovoditeljima glede buduće prakse vezane uz pljenidbu kreditnih zahtjeva po bankarskim računima. Savjetuju se banke kako se postaviti glede stajališta o načelnoj zapljenivosti kreditnih zahtjeva po bankarskom računu.

Ključne riječi: bankarski račun, pljenidba i prijenos, dispozicijski krediti, nedopuštena prekoračenja