SARAC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Odgovornost principala za ugovorne obveze institora

Prof. dr. sc. Mirela Šarac

Za obveze iz ugovora koje poslovođa radnje (institor) zaključi u okviru praepositio institoria vlasnik radnje (principal) preuzima punu odgovornost (in solidum) na temelju poslovodstvene tužbe (actio institoria). Osnova je principalove odgovornosti u praepositio institoria, neformalnom aktu kojim dominus prema trećima očituje volju o preuzimanju odgovornosti za obveze iz poslova zaključenih posredstvom poslovođe. Da bi osigurao principalovu odgovornost, poslovođin suugovaratelj mora biti upoznat sa svim bitnim okolnostima koje su pratile zaključenje ugovora, pa tako i s činjenicom da institor sklapa posao za drugoga. Autorica u članku analizira sporna pitanja vezana za pojam, osobnopravni status i djelatnost institora, značajke praepositio institoria te najvažnije slučajeve odgovornosti principala na temelju actio institoria.

Ključne riječi: actio institoria, praepositio institoria, actiones adiecticiae qualitatis, odgovornost in solidum, rimsko pravo