SKORUPAN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
NOVINE U PRAVNOM REGULIRANJU ODGOVORNIH OSOBA PREMA HRVATSKOM POMORSKOM ZAKONIKU IZ 2004.

Dr. sc. Vesna Skorupan


Novi Pomorski zakonik (stupio na snagu u prosincu 2004.) uvodi pojmove prijevoznik, poslovođa broda, kompanija i poslodavac. Analizira se njihova pravna osobnost, odgovornost i uloga u suvremenom pomorskom poslovanju te se uspoređuje sa specifičnim pomorskopravnim subjektima kao što su brodar i brodovlasnik. Posebno se proučavaju razlozi koji su potaknuli zakonodavca na proširivanje kruga odgovornih osoba na strani broda. Cilj je rada pokazati važnost i korisnost određenih izmjena, ali i određene nedostatke novog PZ-a, istražiti moguća rješenja te iznijeti konkretne prijedloge de lege ferenda.

Ključne riječi: Pomorski zakonik, prijevoznik, brodovlasnik, brodar, poslovođa broda, kompanija, poslodavac, tražbine nastale iskorištavanjem broda