LAPAS:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
"RAT PROTIV TERORIZMA" I KONCEPT MEĐUNARODNOPRAVNOG SUBJEKTIVITETA

Doc. dr. sc. Davorin Lapaš


Nakon terorističkih napada na New York i Washington 11. rujna 2001., sintagma "rat protiv terorizma" sve je prisutnija. Ovaj rad bavi se problemom borbe protiv terorizma kroz analizu sekundarnih međunarodnopravnih normi, prvenstveno unutar sustava Ujedinjenih naroda, pa time i mogućnošću kolektivne, ali i jednostrane upotrebe sile protiv terorističkih organizacija od strane države pogođene terorističkim činom. No, središnje je pitanje rada odnos međunarodnog prava prema terorističkim organizacijama kojima ono svojim normama nameće neposrednu međunarodnopravnu odgovornost, pa i sankcije za zločin terorizma, čime, "aktivirajući" njihovu međunarodnu deliktnu sposobnost, otvara "vrata" i njihovoj međunarodnopravnoj osobnosti.

Ključne riječi: "rat protiv terorizma", međunarodnopravni subjektivitet, terorističke organizacije, upotreba sile