MARGETIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
NEKA PITANJA RANIJE BOSANSKE PRAVNE POVIJESTI

Akademik Lujo Margetić


Autor istražuje neke aspekte bosanske pravne povijesti: položaj bana Borića, odnos pape Inocenta III. prema bosanskim krstjanima, smisao sintagme tota Sclavonia (koja obuhvaća i Bosnu) i usporedbu heterodoksije bosanskih krstjana i bogumila.
Ključne riječi: bosanski ban, ban Borić, papa Inocent III., bosanski krstjani, "tota Sclavonia".