MILADIN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
ODNOS UGOVORNE KAZNE I SRODNIH KLAUZULA

Doc. dr. sc. Petar Miladin


Raspravlja se o odnosu između akcesorne ugovorne kazne i samostalne ugovorne kazne, garancije, kapare, odustatnine, kasatorne klauzule, članske kazne, kamata, cijene, klauzule o isključenju i ograničenju odgovornosti za naknadu štete. Kao posebno pitanje otvara se ono o odnosu ugovorne kazne i prekršajne globe. Razganičuju se ugovorna kazna i srodne klauzule te se uočavaju poteškoće koje se pri tome pojavljuju. Na temelju srodnosti ugovorne kazne i spomenutih klauzula zauzimaju se stajališta o primjeni odredaba ZOO-a koje se tiču ugovorne kazne na klazule srodne ugovornoj kazni. Ispituje se pravnopolitička pozadina čl. 350. st. 1. ZOO koji određuje ugovornu kaznu i čl. 353. ZOO o smanjenju pretjerano visoke ugovorne kazne. Ocjenjuje se je li de lege ferenda potrebno mijenjati odredbu čl. 274. ZOO tako da se područje njezine primjene proširi na sve ugovorne klauzule.

Ključne riječi: ugovorna kazna, srodne klauzule, smanjenje pretjerano visoke ugovorne kazne