NIKSIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
UTJECAJ RAZLOGA ZA PREUZIMANJE OBVEZE NA VALJANOST PRAVNIH POSLOVA

Mr. sc. Saša Nikšić


U radu se razmatra utjecaj razloga za preuzimanje obveze na valjanost pravnih poslova. Pri tome je poseban naglasak stavljen na promjene koje su, u tom pogledu, nastale u našem obveznom pravu stupanjem na snagu novog Zakona o obveznim odnosima. S tim u vezu uvodno su prikazane opće pretpostavke valjanosti pravnih poslova. Budući da su prema starom Zakonu o obveznim odnosima razlozi za preuzimanje obveze bili predviđeni kao pretpostavka valjanosti pravnog posla (pod nazivom osnova ugovorne obveze) objašnjen je razvoj instituta osnove ugovorne obveze, kao i odnos prema institutima koji su se zbog sličnosti u pravnom nazivlju ili funkcionalne srodnosti često dovodili u vezi s institutom osnove ugovorne obveze (npr. stjecanje bez osnove, izmjena i raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti, prekomjerno oštećenje). Jedan od elementa koji je bitan za razumijevanje instituta osnove ugovorne obveze, odnosno, nešto općenitije, utjecaja razloga za preuzimanje obveze na valjanost pravnog posla, jest i pravilno određivanje područja primjene tih instituta. Stoga su posebno istaknute one vrste pravnih poslova kod kojih je opravdano da razlozi za preuzimanje obveze utječu na njihovu valjanost.

Ključne riječi: razlozi za preuzimanje obveze, kauza obveze, osnova ugovorne obveze, valjanost pravnog posla