SIMOVIC, ROGIC LUGARIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U VELIKIM GRADOVIMA: ISKUSTVA GRADA ZAGREBA

Prof. dr. sc. Jure Šimović
Mr. sc. Tereza Rogić Lugarić


U radu autori istražuju temeljna obilježja sustava financiranja javnih potreba u Gradu Zagrebu u razdoblju od 2000. do 2005. godine. Polazišna osnova istraživanja jest analiza proračuna Grada Zagreba kao osnovnog instrumenta financiranja javnih rashoda. Ukazujući na prednosti i nedostatke postojećeg sustava financiranja, autori upućuju na mogućnosti razvoja financijskog instrumentarija odnosno na prijedloge mjera za njegovo obogaćivanje uključivanjem nefiskalnih instrumenata financiranja javnih potreba.

Ključne riječi: proračun Grada Zagreba,decentralizacija, nefiskalni instrumenti financiranja, obveznice, javno-privatno partnerstvo