BARETIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
POJAM I FUNKCIJE NEIMOVINSKE ŠTETE PREMA NOVOM ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA

Dr. sc. Marko Baretić


U radu autor analizira novo uređenje instituta odgovornosti za neimovinsku štetu, uspostavljeno Zakonom o obveznim odnosima iz 2005. godine. Služeći se dominantno poredbenopravnom analizom, autor analizira rasprostranjenost novoprihvaćenog objektivnog koncepta neimovinske štete u razvijenim pravnim poredcima Europe radi pronalaženja odgovora na pitanje je li koncepcijska promjena instituta odgovornosti za štetu bila opravdana i potrebna. Analizirajući francuski, njemački, švicarski, talijanski, engleski, poljski i ruski te manjim dijelom belgijski, grčki i slovenski pravni poredak, autor zaključuje da je novoprihvaćeni objektivistički koncept neimovinske štete poredbenopravno utemeljen te dogmatski i pravno-politički opravdan. Osim toga, autor analizira stavove domaće i strane pravne znanosti i sudske prakse o problemu definiranja funkcija kojima bi pravična novčana naknada neimovinske štete trebala služiti. U tom kontekstu autor zaključuje da je, za razliku od naše pravne književnosti koja jednoglasno zastupa stajalište da pravična novčana naknada ima isključivo satisfakcijsku funkciju, u razvijenim pravnim poredcima Europe većinski prisutno stajalište da ta naknada ima dominantno kompenzacijsku i prevencijsku, a tek sporedno satisfakcijsku funkciju.

Ključne riječi: neimovinska šteta, pojam neimovinske štete, funkcije neimovinske štete