BOUCEK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
OSOBNI STATUT TRGOVAČKOG DRUŠTVA I SPECIFIČNIH EUROPSKIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U EUROPSKOM MEĐUNARODNO

Prof. dr. sc. Vilim Bouček


U kontekstu slobode osnivanja poduzeća u europskom pravu (čl. 43. i 48. Ugovora o osnivanju EZ) i judikature Europskog suda u presudama Daily Mail, Centros, Überseering, Inspire Art i Sevic, razmatra se mjerodavno pravo za pravnu i poslovnu sposobnost (osobni statut) trgovačkog društva i analiziraju posebna kolizijska pravila za specifična europska trgovačka društva, kao npr. europsko dioničko društvo (societas Europaea) i druga.

Izostanak cjelovitog legislativnog uređenja osobnog statuta trgovačkog društva u europskom međunarodnom privatnom pravu i ignoriranje kolizijskopravnog uređenja tog pitanja judikaturom Europskog suda odlaže daljnju izgradnju prostora sloboda i sigurnosti te pravnog prostora, zaključuje autor.

Ključne riječi: osobni statut trgovačkog društva; presude Europskog suda: Daily Mail, Centros, Überseering, Inspire Art i Sevic; europsko dioničko društvo (Societas Europaea).