FILIPOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
ZAŠTO NAM VIŠE NE TREBA "BRODAR" U POMORSKOM ZAKONIKU?

Prof. dr. sc. Velimir Filipović


U članku se izlaže pojam brodara koji je u jugoslavensko pomorsko zakonodavstvo uveden polovicom prošlog stoljeća. Analiziraju se razlozi koji su doveli do uvođenja brodara kao stožerne osobe u pomorskom pravu. Kritiziraju se odredbe Pomorskog zakonika 2004. koje nisu uklonile brodara i zamijenile ga pojmom brodovlasnika.

Ključne riječi: brodar, brodovlasnik, prijevozni ugovori, Pomorski zakonik 2004.