GARASIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
UNCITRAL-OV MODEL ZAKONA O PREKOGRANIČNOJ INSOLVENCIJI

Doc. dr. sc. Jasnica Garašić


U radu se predstavljaju i analiziraju rješenja UNCITRAL-ova Modela zakona o prekograničnoj insolvenciji osobito u odnosu na sljedeća temeljna pitanja u međunarodnom insolvencijskom pravu: pretpostavke za priznanje stranih insolvencijskih postupaka; postupak priznanja stranog insolvencijskog postupka; mogućnost otvaranja tzv. neglavnih, posebnih insolvencijskih postupaka; suradnja sudova i insolvencijskih upravitelja različitih država; koordinacija istovremenih insolvencijskih postupaka protiv istog dužnika; mjerodavno pravo za pravne posljedice priznanja stranog insolvencijskog postupka.

Ključne riječi: insolvencijski postupak, stečajni postupak, glavni insolvencijski postupak, neglavni ili posebni insolvencijski postupak, partikularni insolvencijski postupak, sekundarni insolvencijski postupak, priznanje stranih insolvencijskih postupaka, suradnja u slučajevima prekogranične insolvencije, koordinacija istovremenih insolvencijskih postupaka, mjerodavno pravo, autonomno međunarodno insolvencijsko pravo