GORENEC, PESUTIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
RAZGRANIČENJE ORGANIZATORA I POSREDNIKA PUTOVANJA

Prof dr.sc. Vilim Gorenc

Mr.sc. Andrea Pešutić

 

Ugradba Smjernice o paket-aranžmanu unijela je u postojeće pravno uređenje ugovora o putovanju novine koje zahtijevaju dodatna promišljanja o toj materiji, posebice o razgraničenju organizatora i posrednika putovanja. U radu se analiziraju novine relevantne za to razgraničenje i  uspoređuju se s dosadašnjim pravnim uređenjem te materije. Upozorava se na probleme razgraničenja koji su uočeni u implementaciji i primjeni Smjernice u drugim zemljama te na  probleme razgraničenja u Hrvatskoj  prije i nakon njezine ugradbe u Zakon o obveznim odnosima iz 2005. godine. Također se iznose prijedlozi tumačenja pojedinih odredbi kojima se uočene dvojbe glede razgraničenja organizatora od posrednika putovanja mogu razriješiti, a tamo gdje to nije moguće učiniti odgovarajućim tumačenjima, iznose se i  prijedlozi potrebnih mjera i izmjena propisa.