GRBIN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
NAPOMENE UZ ODREDBE ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE IZAZVANE MOTORNIM VOZILOM U P

Dr. sc. Ivo Grbin


Već odavno je pažnja zakonodavca na području današnje Republike Hrvatske (a i drugdje u svijetu) usmjerena na reguliranje odgovornosti za štete izazvane motornim vozilima u pogonu. Propisi o tome su se mijenjali, a sada je ta materija uređena odredbama čl. 1068. do 1072. ZOO iz 2005.

U napisu se ukazuje na najvažnije posebnosti odredaba ZOO o odgovornosti za štete izazvane motornim vozilima u pogonu te na neke probleme koje one mogu izazvati. Ono što je značajno za te odredbe je da su one, iako propisuju razne vrste odštetne odgovornosti, smještene među pravila o odgovornosti za štete od opasne djelatnosti. Druga važna značajka tih odredaba je da one daju vlastite definicije niza pojmova kojima se bave.

Nakon uvodnog dijela se u napisu izlaže: polje primjene odredaba ZOO o odgovornosti za štete izazvane motornim vozilima; odgovornost za štetu trećima; te međusobna odštetna odgovornost vlasnika motornih vozila.

Posebna je pozornost posvećena analizi definicija pojedinih pojmova sadržanih u navedenim zakonskim odredbama (motorno vozilo, prikolica, motorno vozilo u pogonu, neovlašteni korisnik motornog vozila, oštećenici koji se ne smatraju trećim osobama).

Ukazano je na više nejasnoća koje mogu izazvati poteškoće u primjeni zakonskih odredaba, a dovedena je u pitanje potreba da se vlasnici motornih vozila kao štetnici odnosno oštećenici glede međusobnih odštetnih zahtjeva izdvajaju kao posebna kategorija subjekata odštetnopravnih odnosa.


Ključne riječi: Zakon o obveznim odnosima, odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu, odgovornost za štetu trećima, međusobna odštetna odgovornost vlasnika motornih vozila