IVANJKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
SUPROTNI ILI JEDINSTVENI INTERESI U TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Prof. dr. sc. Šime Ivanjko


Autor polazi od činjenice da postoje razlike u interesima između poduzeća i trgovačkog društva te upućuje na osnove tih razlika i na njihove vrste. Različitost interesa odražava se u interesu radnika u poduzeću i potrebi stvaranja dobrih uvjeta rada, što je u suprotnošću s interesom članova društva koja teže dobiti. Da bi se te razlike u interesima zaštitile, u Europi je uobičajen sustav dvodomnog upravljanja u kojem prava predstavljaju interes poduzeća, skupština interes društva, odnosno članova društva a nadzorni odbor nastupa kao arbitar između tih različitih interesa. Uvođenjem jednodomnog sustava upravljanja u poduzetništvo pokušava se prekriti postojanje spomenutih interesa, što će izazvati ubuduće bitno drukčiji odnos društvene okoline i neposrednih sudionika prema fenomenu poduzeća.

Ključne riječi: poduzeće, trgovačko društvo, interes, radnici, uprava i nadzorni odbor