JOSIPOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
NJEMAČKI MODEL REFINANCIRANJA HIPOTEKARNIH KREDITA IZDAVANJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA S POKRIĆEM U HIPOT

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović


Od 19. srpnja. 2005. u Njemačkoj je na snazi novi Pfandbriefgesetz koji uređuje izdavanje vrijednosnih papira s pokrićem u hipotekarnim tražbinama, tražbinama iz kredita prema javnopravnim tijelima i tražbinama osiguranim založnim pravima na brodovima. Refinanciranje kredita izdavanjem vrijednosnih papira s pokrićem u hipotekarnim i dr. tražbinama (Pfandbriefe, covered bonds) postaje na europskom tržištu sve zastupljeniji model refinanciranja kredita. Jedno od najjačih tržišta takvim vrijednosnim papirima u Europi je njemačko tržište. Po ugledu na njemački Pfandbriefgesetz donose se ili se noveliraju propisi o izdavanju vrijednosnih papira s pokrićem u hipotekarnim tražbinama u brojnim europskim državama.

Ključne riječi: Pfandbrief, covered bonds, refinanciranje hipotekarnih kredita, vrijednosni papiri, stečaj, pokriće, zaštita vjerovnika