KLARIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede ugovora o organiziranju putovanja

Prof. dr. Petar Klarić


Uvodno se daje kratak osvrt na ključne pravnoteorijske razloge za i protiv priznanja ugovorne odgovornosti za neimovinsku štetu i njezino utemeljenje u Zakonu o obveznim odnosima iz 2005. Razmatraju se pravna osnova i pretpostavke odgovornosti za neimovinsku štetu kod ugovora o organiziranju putovanja, vidovi povreda ugovornih obveza i prava osobnosti, sudska praksa u usporednom pravu uključivo praksu Europskog suda, isključenje, ograničenje i oslobođenje od odgovornosti, predugovorna odgovornost i oblici popravljanja neimovinske štete.

Ključne riječi: neimovinska šteta, ugovor o paket-aranžmanu, odgovornost za štetu